Internet Koerier Keurmerk (IKK) is sinds 2013 dé brancheorganisatie van koeriers die hun diensten voornamelijk via internet aanbieden. De bij IKK aangesloten koeriers staan onder toezicht van IKK.

IKK beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke internet koeriers.

 

HET IKKEURMERK BETEKENT:

Dat duidelijk is waar IKK voor staat,

Dat duidelijk is waar een koerier aan moet voldoen om het IKKeurmerk te mogen voeren,

Dat IKK controleert of een koerier dat het IKKeurmerk voert wel echt voldoet aan die eisen,

Dat gecontroleerd wordt of al die informatie over een keurmerk wel openbaar is, dus gemakkelijk te vinden voor u als consument.

 

Waar moeten de bij IKK koeriers aan voldoen:

-De koeriers moeten een afhaalbewijs en een afleverbewijs afgeven voor het transport.

-De koeriers moeten facturen opmaken voor het transport indien de klant hierom verzoekt.

-De koeriers moeten deugdelijke voertuigen gebruiken om transportschade zoveel mogelijk te beperken.

-De koeriers moeten in het bezit zijn van dekens om de goederen tijdens het transport te beschermen.

-De koeriers moeten gebruik maken van sjormiddelen om de goederen tijdens transport vast te kunnen zetten.

-De koeriers moeten voorzien zijn van diverse hulpmiddelen om de goederen deugdelijk te kunnen vervoeren.

-De koeriers moeten een tarieven opbouw aanbieden waarbij de totale kosten direct duidelijk zijn

 

De bij IKK aangesloten koeriers zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. IKK stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internet koeriers te vergroten.

 

Wie voeren het IKKeurmerk?

Het keurmerk wordt gevoerd door internet koeriers die aangesloten zijn bij IKK. Op de website van deze koeriers vindt u het logo van IKK.

 

IKK kent een klachtenprocedure. Na onderzoek van de klacht kan een aangesloten koerier worden geschorst of verwijderd.

 

Aangemeld:

-E-Sushipping (http://www.e-sushipping.nl)

-Back2Basic ( www.back2basic.biz)

-Marktplaatsvervoerder (www.marktplaatsvervoerder.nl)

Aanmelden als partner

mail ons: info@ikkeurmerk.nl